Светослав Михайлов
tel.+359 88 8969763
svetoslavmihaylov@abv.bg
Друмексауто

Селско Стопанство

Селското стопанство в Общината от дълги години е монокултурно и е ориентирано главно в производството на фасул и картофи. Поради ниската цена на тютюна хората се отказаха да го засаждат. Забелязва се засаждането на плододайни култури /малини, ягоди/, които намират приложение в хранително-вкусовото производство.

Заети площи през 2003 г. с: картофи - 1250 дка; тютюн - 15 дка; фасул - 115 дка; ягоди - 23 дка;

царевица - 25 дка; лук - 15 дка.

Икономика

традиционни направления в промишлената сфера, действащи предприятия

РУДОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

"Рудметал" АД - занимава се с добив на оловно-цинкова руда, геоложки проучвания и квалификация на кадри в тази сфера.

ЕТ "Сепал" - основна дейност на фирмата е строителство и проектиране на строителни обекти, буро-взривни работи.

ЕТ "Викторио - Зарко Дурев" - строителни и строително-ремонтни работи.

"Горубсо - РОФ" АД - най-голямата на балканския полуостров фабрика за преработка и обогатяване на оловно-цинкова руда.

 

КОЗМЕТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ДЕЙСТВАЩИ ФИРМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА СА:

"Рубелла Бюти" АД - най-големият производител в региона на серии козметични продукти. Продукцията на фирмата се реализира в страната и в още 48 държави.

"Вентони козметикс" ЕООД - Производител на козметични продукти с високо качество -оцветяваща къна, паста за зъби, бяла козметика.Имат изградена дистрибуторска мрежа в страната, както и износ за Грузия, Иран и Ирак.

"Дестини" ООД - производи-тел на оцветители за коса и бяла козметика.

В областта на шивашката промишленост работят няколко фирми, които реализират продукцията си не само на вътрешния, но и на външния пазар със страните от Европа:

"Бапа спорт" ООД - една от най-големите фирми на територията на общината, която разполага с няколко шивашки цеха на територията на цялата област. Произвежда спортни облекла, които се реализират в Австрия, Германия, Италия, Франция и вътрешния пазар.

"D &L sport" OOD -Продукцията се продава в Унгария, Дания, Полша, Чехия, Белгия, Великобритания, Словения, Хърватска, Германия

"Стамбули" ООД - основна търговска дейност - износ на дамска, мъжка и детска конфекция. Шие на ишлеме.

ЕТ "Хамди Ефельов" - производствен шивашки цех с основна дейност шиене на ишлеме.

ЕТ "Владимир Чолаков - Зора" - производствен шивашки цех с основна дейност шиене на ишлеме.

В ОБЛАСТТА НА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

"Зима 999" ООД- Цех за производство на саи.

 

В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

ЕТ "Рос-си" - разполага със съвременно с оборудване за производство, украса и пакетиране на сладкарски изделия. Има развита дистрибуторска мрежа в цялата страна.

ЕТ "Росси - Ресиме Говедарова" Основна дейност на фирмата е производството на закуски и сладкарски изделия, има изградена дистрибторска мрежа.

EТ " Интерменю 65" - производство на сладкарски изделия.

ЕТ "Сепал" - производство на газирани безалкохолни напитки.Управител-Вахди Паликаров

"Сева" ООД - производство на екологично чисти конфитюри, желета и мармалади от диворастящи и култивирани плодове.

ЕТ "Милк-крем" - фирмата разполага с мандра за преработка на мляко за производство на висококачествени кашкавал и сирене.

ЕТ "Вежи - Хайри Дурев" занимава се с млекопреработка и търговия с млечни продукти. Фирмата има собствена база- мандра и изградена дистрибуторска мрежа в страната